Destinazione in diretta

Paese
Destinazione
L
M
M
G
V
S
D
Stonda di l'annata
Cumpagnia
A/R
Allemagne
Berlin
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
28/06/22 - 01/09/22
A/R par jour2 / per settimana
Allemagne
Berlin
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 05/11/22
A/R par jour2 / per settimana
Allemagne
Cologne
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour1 / per settimana
Allemagne
Düsseldorf
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour1 / per settimana
Allemagne
Francfort
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
21/05/22 - 29/10/22
A/R par jour1-2 / per settimana
Allemagne
Hambourg
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour1 / per settimana
Allemagne
Lübeck
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
28/05/22 - 29/10-22
A/R par jour1 / per settimana
Allemagne
Munich
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour2 / per settimana
Allemagne
Stuttgart
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour1 / per settimana
Belgique
Bruxelles
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 01/10/22
A/R par jour1 / per settimana
Belgique
Bruxelles Charleroi
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour2-4 / per settimana
Danemark
Copenhague
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 15/10/22
A/R par jour1 / per settimana
Espagne
Barcelona
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
03/08/22 - 10/09/22
A/R par jour2 / per settimana
France
Bordeaux
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour1-5 / per settimana
France
Bordeaux
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 28/10/22
A/R par jour3-4 / per settimana
France
Brest
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour1 / per settimana
France
Brest
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 08/10/22
A/R par jour1 / per settimana
France
Caen
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 09/10/22
A/R par jour2-3 / per settimana
France
Dole
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
21/06/22 - 23/09/22
A/R par jour2 / per settimana
France
Lille
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 05/11/22
A/R par jour1/ per settimana
France
Lille
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour3-5 / per settimana
France
Lyon
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 31/10/22
A/R par jour3-5 / per settimana
France
Lyon
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
09/07/22 - 27/08/22
A/R par jour1 / per settimana
France
Lyon
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour6-7 / per settimana
France
Lyon
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour2-4 / per settimana
France
Marseille
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
In l'annata
A/R par jour3 - 4 / per ghjornu
France
Montpellier
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour1 / per settimana
France
Montpellier
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
28/05/22 - 08/10/22
A/R par jour1 / per settimana
France
Nantes
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour2-3 / per settimana
France
Nantes
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour1 - 2 / per settimana
France
Nantes
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour2 - 3 / per settimana
France
Nice
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
In l'annata
A/R par jour2 - 4 / per ghjornu
France
Paris CDG
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour1-5 / per settimana
France
Paris Orly
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
In l'annata
A/R par jour3 - 7 / per ghjornu
France
Paris CDG
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour4 - 7 / per settimana
France
Strasbourg
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour2 - 5 / per settimana
France
Toulon
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
07/07/22 - 25/08/22
A/R par jour1 / per settimana
France
Toulouse
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
27/06/22 - 04/09/22
A/R par jour4 / per settimana
France
Toulouse
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour1-3 / per settimana
Luxembourg
Luxembourg
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 08/10/22
A/R par jour2 / per settimana
Maroc
Fès
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
12/07/22 - 30/08/22
A/R par jour1 / per settimana
Pays-Bas
Rotterdam
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 31/10/22
A/R par jour2 / per settimana
Royaume-Uni
Londres
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour2 / per settimana
Royaume-Uni
Londres
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
28/05/22 - 01/10/22
A/R par jour1 / per settimana
Suède
Goteborg
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
11/06/22 - 20/08/22
A/R par jour1 / per settimana
Suède
Stockholm
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 15/10/22
A/R par jour1 / per settimana
Suisse
Bale-Mulhouse
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour4 / per settimana
Suisse
Geneve
Rotations
L
M
M
J
V
S
D
Sina 29/10/22
A/R par jour3-5 / per settimana